Hålogaland Kraft er i år 110 år!
I 1910 strømmet «lys i husan» fra vannkraftproduksjon til Harstads innbyggere.

I anledning vår bursdag har vi satt i gang konseptet Positiv energi = Lokal verdi! Dette er vår bursdagsgave til våre kunder og eiere som har muliggjort vår 110-års historie.

Positiv energi = Lokal verdi er vår måte og gi tilbake ekstra støttemidler til våre lokalsamfunn. Vi skal tildele 1,4 millioner kroner til samfunnsnyttige tiltak i våre 6 eierkommuner Harstad, Lødingen, Tjeldsund, Kvæfjord, Gratangen og Ibestad, samt Evenes.

Søknaden sendes inn elektronisk ved å følge oppskriften under «Slik gjør du». Svarfrist er 19. oktober 2020.

Hålogaland Kraft er det lokale energiselskapet som har størst hjerte for ditt lokalsamfunn, ved å bidra til over 100 ulike lokale foreninger, idrettslag og arrangementer.

I år må vi tenke annerledes når Hålogaland Kraft skal feire 110 år i 2020.  Vi skal gi tilbake til lokalsamfunnet som alltid, men i år kan du også søke om midler til samfunnsnyttige tiltak.

Vi skal tildele 1,4 millioner kroner i midler ut til våre seks eierkommuner Harstad, Lødingen, Tjeldsund, Kvæfjord, Gratangen og Ibestad, samt Evenes.
Vi har valgt å gi prosjektet navnet “Positiv energi = Lokal verdi” med oppstart på jubileumsdagen 19. september 2020. Søknaden sendes inn elektronisk ved å følge oppskriften under.

Svarfrist er 19. oktober 2020.

Hålogaland Kraft er det lokale energiselskapet som har størst hjerte for ditt lokalsamfunn, ved å bidra til en rekke ulike lokale foreninger, idrettslag og arrangementer.

Søknadsfristen 19. Oktober er nådd!

Det er ikke lengre mulig å sende inn søknad. Vi takker til alle som har deltatt og vi  vil snart kåre vinnerne av støttemidlene.

Kriterier for søknader

Har du et prosjekt du trenger penger til for å realisere? For å kunne søke om midler fra «Positiv energi = lokal verdi» må søknaden oppfylle alle kriteriene listet under.

 • Være registrert organisasjon i frivillighetsregisteret
 • Omhandle idrett, kultur og/eller frivillighet
 • Være et allmennyttig formål
 • Være et lavterskel tilbud
 • Være bærekraftig
 • Ha varig verdi
 • Betinger et realiserbart prosjekt
  • Prosjektet må ha oppstart innen ett år etter tildeling
 •  Søkesum
  • Nedre grense: 25 000 kroner
  • Øvre grense: 200 000 kroner
 • Dokumentasjon
  • Budsjett/kostnadsoverslag
  • Overordnet prosjektplan – «hvordan få til prosjektet i praksis»

Generelt

 • tildeling skal ikke dekke arbeidstimer
 • det er ingen ankemulighet
 • avslag på søknad vil ikke bli grunngitt
 • svarfrist: 19. oktober 2020

Hvordan sende inn gyldig søknad

 1. Les nøye gjennom kriteriene listet under «Kan jeg søke?»
 2. Lag en overordnet prosjektplan som forteller noe om hvordan prosjektet skal fullføres.
 3. Lag et budsjett/kostnadsoverslag (inkludert søkesum).
 4. Fyll ut søknadsskjema under «Send inn din søknad nå». Last også opp vedleggene i samme søknadsskjema. Svarfrist er 19. oktober 2020.
 5. Det er maks filstørrelse på 10 MB per fil. Om du har problemer med å laste opp eller å sende søknaden, prøv å reduser filstørrelsen på filene dine ellers kan innsendingen ta ekstra lang tid eller ikke gå gjennom. Vi anbefaler tekstdokumeter f.eks Word eller Excel filer av minst mulig størrelse.
 6. Når du har sendt inn din søknad vil du få bekreftelse på at det ble sendt på siden og til e-post adressen du fylte inn.

Søknadsskjema

Søknadsfrist: 19. oktober 2020

Det er maks filstørrelse på 10 MB per fil. Om du sliter med å laste opp eller å sende søknaden, prøv å reduser filstørrelsen på filene dine ellers kan innsendingen ta ekstra lang tid eller ikke gå gjennom.


Hør Ida Texmo Prytz fortelle om konseptet Positiv energi = Lokal verdi! Det er vår bursdagsgave til våre kunder og eiere som har muliggjort vår 110-års historie.

Det hele startet med «Lys i husan» 15. september 1910. Da ble den første strømmen basert på ren vannkraft produsert i regionen vår.

Vår historie

Jury

Ida Texmo Prytz
Adm. Direktør Hålogaland Kraft AS

Elin Westvik
Salgs- og markedsleder, Hålogaland Kraft AS

Ole Martin M. Nygård
Leder Harstad Ungdomsråd

Bente Linaker
Førskolelærer & spesialpedagog ved grov skole

Raymond Johnsen
Sjefsingeniør i Sjøfartsdirektoratet

Astrid Mathiassen
Nestleder i konsernstyret i Hålogaland Kraft AS