1940

  • Anlegget ligger et stykke fra Narvik for å skjule anlegget.
  • Gausvik anlegget bombet 5 dager etter den norske kapitulasjonen. Alliert bombing, anlegget blir lettere skadet.
  • Tyskerne overtok styringen og stilte voldsomme krav til kraftforsyningen.
This entry was posted in . Bookmark the permalink.