2001-2002

  • Fusjon HLK og Nordkraft haverer
  • HIKT (IKT/Bredbånd) etableres
This entry was posted in . Bookmark the permalink.