2020 – Et annerledes år i Hålogaland Kraft
sin 110-års historie

– Det hele startet med «Lys i husan» 15. september 1910. Da ble den første strømmen basert på ren vannkraft produsert i regionen vår, forteller Ida Texmo Prytz, administrerende direktør i Hålogaland Kraft AS. Fire dager etter at Gausvik kraftverk var startet og linjenett og transformatorer var testet, var det klart for påkobling av strøm til de første abonnentene. Harstad Elektricitetsverk ble med dette det første e-verket i regionen som sørget for lys og varme da 70 bykunder ble påkobla den 19. september 1910, en merkedag i det unge Harstad-samfunnets liv. Ida Texmo Prytz fortsetter med at 110 år etter har vi fortsatt «Lys i husan» og heter i dag Hålogaland Kraft, men i tillegg er vi mye mer. Lys i husan refereres oftest til strøm, men Hålogaland Kraft leverer også internett gjennom fiberkabel, som er «lyssignaler» (lyssignaler sendes gjennom fiberkabelen). Vi fortsetter med «Lys i husan» både med strøm og fiber, inn i fremtiden.

Texmo Prytz sier videre at i annerledesåret 2020 hadde vi planlagt små og store eventer for alle våre kunder og ansatte, samt en storstilt feiring sammen med lokalsamfunnene i eierkommunene Harstad, Tjeldsund, Kvæfjord, Lødingen, Gratangen og Ibestad. Men da Covid -19 rammet oss måtte vi tenke nytt og annerledes, men fortsatt med ett historisk sus. Derfor ble prosjektet «Positiv energi = lokal verdi» til.

Hva er «Positiv energi = lokal verdi»?
– Vi skal dele ut 1,4 millioner kroner til signalprosjekt rundt om i våre eierkommuner Harstad, Tjeldsund, Kvæfjord, Lødingen, Gratangen og Ibestad, samt Evenes. Vi ønsker å vise at vi bryr oss om lokalsamfunnene rundt oss og at vi ønsker å gi noe tilbake, forteller Texmo Prytz. 

Prytz forteller videre at startskuddet for å søke på midlene «Positiv energi=lokal verdi» er lørdag 19. september 2020, dagen da alt startet for 110 år siden. Husk! Alle søknader må sendes gjennom vår webportal www.hlk110.no.

Ida Texmo Prytz (Adm. Direktør Hålogaland Kraft AS)

1910

 • Historien starter 19. september
 • Harstad Kommunale Elektrisitetsverk
 • 250 KW + 25 km linje (17KV) eller 2500 lyspærer eller 35 små motorer

1940

 • Anlegget ligger et stykke fra Narvik for å skjule anlegget.
 • Gausvik anlegget bombet 5 dager etter den norske kapitulasjonen. Alliert bombing, anlegget blir lettere skadet.
 • Tyskerne overtok styringen og stilte voldsomme krav til kraftforsyningen.

1945 – 1970

 • Kraftanlegg og kraftnett bygges
 • Sammenslåinger, oppkjøp, fusjoner med mer.
 • Niingen bygget

1970

 • STE dannes

1978

 • Nordkraft etablert i Harstad

1997

 • STE og Ofoten Kraftlag blir Hålogaland Kraft

2001-2002

 • Fusjon HLK og Nordkraft haverer
 • HIKT (IKT/Bredbånd) etableres

2016-2019

 • Konsernetablering
 • Fusjoner/oppkjøp (Evenes, Niingen)
 • 2014: salg av HIKT, Bredbånd videreføres

2020

 • Nordkraft Fusjon